215 5055101 - 2

Αστρολογία

Ο χορός των πλανητών θα σου δείξει το δρόμο σου...

Οι αστρολογικές προβλέψεις θα σου δώσουν απαντήσεις για όλα τα θέματα που σε απασχολούν.

Ο συνεργάτης μας ολοκληρώνει την πρόβλεψη με τον καλύτερο τρόπο και σύμφωνα με το καρμικό περιβάλλον του κάθε ζωδίου, στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται αστρολογικοί χάρτες, ετήσιοι χάρτες, συναστρίες αλλά και χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στην αστρολογία.

Είναι σημαντικό να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των αστρολογικών στοιχείων για μια σαφή και ειλικρινή πρόβλεψη

Μόνο στο Sectret’s προσφέρουμε την δυνατότητα της διπλής συνεδρίασης με δύο συνεργάτες μας, που συνδυάζοντας την διαισθητική δύναμη της χαρτομαντείας με τον χρονικό προσδιορισμό της αστρολογίας, μπορούν όχι μόνο να δώσουν τις καλύτερες δυνατές αναγνώσεις, αλλά και να τις προσδιορίσουν σύμφωνα με το καρμικό περιβάλλον του κάθε ζωδίου.

 

Αστρολογία στο Secret's

Γενέθλιος Χάρτης

Ο γενέθλιος χάρτης, ή αστρολογικός χάρτης, είναι ένα αστρολογικό γράφημα που η δημιουργία του στηρίζεται στην ακριβή ώρα, ημερομηνία και τον τόπο της γέννησης ενός ατόμου. Το γράφημα αυτό δίνει μια αποκαλυπτική, αναλυτική ματιά για τον χαρακτήρα του ατόμου καθώς προσφέρει και ερμηνείες και συμπεράσματα που βασίζονται στην μελέτη της ακριβής θέσης των πλανητικών σωμάτων και των αστρικών οίκων την στιγμή της γέννησης.

Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία ενός γενέθλιου χάρτη τα οποία είναι ο ζωδιακός κύκλος, οι πλανήτες και οι οίκοι. Ο ζωδιακός κύκλος, είναι ουσιαστικά τα δώδεκα ζώδια. Οι πλανήτες αναφέρονται στον ήλιο, τη σελήνη και τα άλλα πλανητικά σώματα στο ηλιακό σύστημα. Οι οίκοι υποδεικνύουν σε ποιους τομείς της ζωή μπορεί να εκφραστεί μια ενέργεια ή πόσο καλά θα τα πάει κάποιος στον τομέα της ανθρώπινης εμπειρίας. Ουσιαστικά είναι το πλαίσιο μέσω του οποίου ένα άτομο μπορεί να εντοπίσει σε ποιο τομέα της ζωή του έχουν επίδραση τα πλανητικά περάσματα μέσα στον ζωδιακό κύκλο οπότε αντιστοιχούν στα δώδεκα ζώδια.

Έτσι μπορούμε να πούμε συνοπτικά ότι: Οι πλανήτες δείχνουν τι συμβαίνει, τα ζώδια δείχνουν πώς συμβαίνει και οι οίκοι δείχνουν πού συμβαίνει.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Αστρολογικό Χάρτη σήμερα

Συναστρίες

Η συναστρία είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από τους αστρολόγους σε όλο τον κόσμο και σκοπό έχει τη ανάλυση της σχέσης δύο ανθρώπων συγκρίνοντας τα ωροσκόπια τους. Η σχέση θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε σχέση μεταξύ ανθρώπων όπως φιλικές, οικογενειακές, εργασιακές αλλά έχει επικρατήσει σαν μέθοδος εξέτασης ερωτικών σχέσεων.

Η διαδικασία δεν είναι περίπλοκη χρειάζονται όμως πληροφορίες για τα δύο άτομα καθώς πρέπει να δημιουργηθούν οι γενέθλιοι χάρτες και των δυο. Είναι πού σημαντικό να γίνει από κάποιον έμπειρο αστρολόγο για να αναγνωστούν σωστά οι δύο χάρτες και να δημιουργηθεί και ένας κοινός.

Προβλέψεις

Μέσα από την συζήτηση και την ανάλυση των στοιχείων του κάθε ατόμου είναι δυνατές οι έγκυρες και σαφείς προβλέψεις. Τα στοιχεία που χρειάζονται είναι το ζώδιο, ο ωροσκόπος και ο γενέθλιος χάρτης του ενδιαφερόμενου αλλά και αντίστοιχα στοιχεία για άλλα άτομα για τα οποία μπορεί να τεθούν ερωτήματα. 

Η κάθε πρόβλεψη εξαρτάται από την πείρα και το σωστό διάβασμα των άστρων από τον αστρολόγο. Μέσα από αναλυτική συζήτηση θα καταλάβει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς και θα στοχεύσει σωστά τις προβλέψεις του.

Ωριαία Αστρολογία

Η ωριαία αστρολογία χρησιμοποιείται για να δώσει άμεσα απαντήσεις σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Γίνεται με τη δημιουργία ενός διαφορετικού αστρολογικού χάρτη, τον ωριαίο χάρτη που στην ουσία είναι ένας απλοποιημένος γενέθλιος. Όμως επειδή είναι πιο απλή αυτό δεν σημαίνει πως δεν δίνει σαφής απαντήσεις, αντιθέτως αυτή η απλότητα της είναι που δίνει τόσο συγκεκριμένα ερωτήματα.

Το ερώτημα που θέτει το άτομο θα πρέπει να είναι σοβαρό για αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να έχει συναισθηματική αξία και να έχει αφιερωθεί χρόνος και σκέψη σε αυτό. Αφού σχεδιαστεί ο ωριαίος χάρτης μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα και θα μπορούσε να τεθεί πάλι το ίδιο μόνο αν υπάρχει κάποια εξέλιξη επί του θέματος.