Το αύριο ανήκει σε όσους το προετοιμάζουν

Το αύριο ανήκει σε όσους το προετοιμάζουν

Το αύριο ανήκει σε όσους το προετοιμάζουν σήμερα. Αν ακούσεις τα λόγια μου, ο δρόμος σου θα είναι πιο εύκολος.

Λόγια μέσα από την χαρτομαντεία της τράπουλας της Κατίνας-Deste άλλα και την διαίσθηση μας.

Δεξιότητες

Αναρτήθηκε στις

8 Φεβρουαρίου 2015